1st
07:11 am

(no subject)

- 2 comments

07:24 am

(no subject)

- 2 comments

08:05 am

(no subject)


Tags:

10:34 am

(no subject)10:42 am

(no subject)03:17 pm

(no subject)

- 3 comments
Tags:

03:36 pm

(no subject)

- 5 comments

03:39 pm

(no subject)03:44 pm

(no subject)

- 2 comments

03:55 pm

(no subject)

- 5 comments
Tags:

03:58 pm

(no subject)

- 8 comments
Tags:

2nd
03:16 pm

(no subject)

- 6 comments

03:18 pm

(no subject)

- 6 comments
Tags:

03:19 pm

(no subject)04:13 pm

(no subject)

- 2 comments
Tags:

04:15 pm

(no subject)

- 5 comments
Tags:

04:16 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

04:17 pm

(no subject)04:23 pm

(no subject)

- 10 comments
Tags:

04:27 pm

(no subject)

- 9 comments

3rd
06:49 am

(no subject)

- 1 comment
Tags:

09:59 am

(no subject)

- 2 comments
Tags:

08:41 pm

(no subject)09:14 pm

(no subject)10:51 pm

(no subject)11:01 pm

(no subject)


Tags:

11:03 pm

(no subject)

- 2 comments

11:19 pm

(no subject)

- 1 comment

11:34 pm

(no subject)11:47 pm

(no subject)11:50 pm

(no subject)4th
12:01 am

(no subject)

- 10 comments

12:26 am

(no subject)01:04 am

(no subject)01:25 am

(no subject)02:12 am

(no subject)07:44 pm

(no subject)

- 9 comments
Tags:

08:08 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

08:18 pm

(no subject)08:58 pm

(no subject)

- 6 comments
Tags:

09:12 pm

(no subject)

- 7 comments

09:14 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

09:19 pm

(no subject)

- 2 comments
Tags:

09:22 pm

(no subject)09:25 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

09:28 pm

(no subject)

- 5 comments
Tags:

09:47 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

10:39 pm

(no subject)

- 9 comments
Tags:

5th
08:40 am

(no subject)

- 4 comments
Tags:

06:20 pm

(no subject)

- 12 comments

06:41 pm

(no subject)07:13 pm

(no subject)

- 16 comments

07:28 pm

(no subject)

- 4 comments
Tags:

07:43 pm

(no subject)

- 6 comments
Tags:

07:57 pm

(no subject)

- 2 comments

08:07 pm

(no subject)

- 2 comments

08:16 pm

(no subject)

- 2 comments

08:22 pm

(no subject)

- 2 comments
Tags:

09:07 pm

(no subject)

- 7 comments
Tags:

09:30 pm

(no subject)6th
05:21 pm

(no subject)

- 2 comments

05:29 pm

(no subject)

- 1 comment

05:35 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

05:41 pm

(no subject)

- 1 comment

05:54 pm

(no subject)

- 3 comments
Tags:

06:34 pm

(no subject)

- 2 comments
Tags:

06:49 pm

(no subject)

- 4 comments
Tags:

09:57 pm

(no subject)

- 9 comments

11:44 pm

(no subject)


Tags:

11:48 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

7th
08:34 am

(no subject)


Tags:

09:07 am

(no subject)


Tags:

09:16 am

(no subject)

- 6 comments

09:38 am

(no subject)

- 11 comments
Tags:

09:47 am

(no subject)09:57 am

(no subject)09:59 am

(no subject)

- 2 comments

10:15 am

from my AmSlang dictionary

- 2 comments

10:25 am

(no subject)

- 5 comments

10:26 am

from my AmSlang dictionary

- 2 comments

10:42 am

from my AmSlang dictionary

- 10 comments

09:34 pm

from my AmSlang dictionary10:19 pm

from my AmSlang dictionary

- 12 comments

8th
12:43 am

from my AmSlang dictionary

- 2 comments

09:14 am

from my AmSlang dictionary

- 5 comments

03:51 pm

(no subject)


Tags:

05:03 pm

(no subject)


Tags:

05:06 pm

(no subject)

- 1 comment

05:09 pm

(no subject)

- 21 comments
Tags:

05:20 pm

(no subject)07:01 pm

from my AmSlang dictionary

- 6 comments

10:03 pm

from my AmSlang dictionary

- 2 comments

10:26 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

9th
05:13 pm

(no subject)05:37 pm

(no subject)

- 5 comments

05:53 pm

(no subject)

- 2 comments

06:02 pm

(no subject)

- 5 comments
Tags:

08:29 pm

(no subject)

- 2 comments
Tags:

08:39 pm

(no subject)08:48 pm

(no subject)

- 2 comments

09:01 pm

(no subject)

- 2 comments

09:18 pm

(no subject)


Tags:

09:27 pm

(no subject)10:14 pm

(no subject)


Tags:

11:11 pm

from my AmSlang dictionary

- 11 comments

10th
09:24 pm

(no subject)09:31 pm

(no subject)09:39 pm

(no subject)11th
11:17 pm

(no subject)11:20 pm

(no subject)11:31 pm

(no subject)11:39 pm

(no subject)


Tags:

11:45 pm

(no subject)11:48 pm

(no subject)11:50 pm

(no subject)11:52 pm

(no subject)


Tags:

12th
08:34 am

(no subject)08:39 am

(no subject)08:44 am

(no subject)08:47 am

(no subject)


Tags:

09:16 pm

(no subject)13th
05:47 pm

(no subject)

- 12 comments
Tags:

06:10 pm

(no subject)


Tags:

06:13 pm

(no subject)


Tags:

06:23 pm

(no subject)


Tags:

06:28 pm

(no subject)


Tags:

06:33 pm

(no subject)06:43 pm

(no subject)06:49 pm

(no subject)06:55 pm

(no subject)06:58 pm

(no subject)07:01 pm

(no subject)


Tags:

07:18 pm

(no subject)


Tags:

11:14 pm

(no subject)15th
03:37 pm

(no subject)

- 4 comments

06:12 pm

(no subject)

- 4 comments

06:13 pm

(no subject)

- 7 comments

06:14 pm

(no subject)

- 1 comment

08:09 pm

(no subject)

- 4 comments

09:15 pm

(no subject)09:36 pm

(no subject)

- 2 comments
Tags:

16th
02:35 pm

(no subject)

- 3 comments

03:26 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

03:43 pm

(no subject)

- 5 comments
Tags:

09:35 pm

(no subject)

- 5 comments
Tags:

17th
04:07 pm

(no subject)

- 1 comment

04:11 pm

(no subject)04:16 pm

(no subject)

- 1 comment

04:22 pm

(no subject)

- 8 comments
Tags:

04:35 pm

(no subject)05:03 pm

(no subject)

- 4 comments

05:06 pm

(no subject)


Tags:

09:20 pm

(no subject)09:25 pm

(no subject)

- 2 comments
Tags:

18th
07:16 am

(no subject)


Tags:

07:19 am

(no subject)

- 1 comment
Tags:

07:27 am

(no subject)

- 3 comments
Tags:

08:12 am

(no subject)

- 5 comments

07:32 pm

(no subject)


Tags:

07:46 pm

(no subject)

- 9 comments

07:48 pm

(no subject)

- 6 comments
Tags:

07:49 pm

(no subject)11:16 pm

(no subject)

- 7 comments
Tags:

19th
12:04 am

(no subject)

- 6 comments
Tags:

12:26 am

(no subject)

- 3 comments
Tags:

09:24 am

(no subject)


Tags:

03:05 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

06:56 pm

(no subject)

- 2 comments
Tags:

10:11 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

10:23 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

10:41 pm

(no subject)


Tags:

10:54 pm

(no subject)

- 11 comments
Tags:

11:02 pm

(no subject)


Tags:

11:06 pm

(no subject)

- 5 comments
Tags:

11:40 pm

(no subject)

- 3 comments
Tags:

20th
01:01 pm

(no subject)

- 2 comments
Tags:

01:19 pm

(no subject)02:45 pm

(no subject)

- 9 comments
Tags:

21st
09:16 am

(no subject)

- 2 comments
Tags:

22nd
05:15 pm

(no subject)

- 6 comments
Tags:

06:43 pm

(no subject)

- 6 comments

06:46 pm

(no subject)


Tags:

07:56 pm

(no subject)

- 7 comments
Tags:

23rd
10:21 am

(no subject)

- 10 comments

12:04 pm

(no subject)

- 1 comment

01:08 pm

(no subject)

- 13 comments
Tags:

04:47 pm

(no subject)


Tags:

24th
09:54 am

(no subject)


Tags:

10:21 am

(no subject)

- 6 comments
Tags:

10:34 am

(no subject)


Tags:

10:39 am

(no subject)

- 1 comment
Tags:

07:41 pm

(no subject)


Tags:

25th
05:13 pm

(no subject)

- 17 comments
Tags:

08:43 pm

(no subject)

- 1 comment
Tags:

27th
09:23 pm

(no subject)10:48 pm

(no subject)28th
06:57 pm

(no subject)

- 20 comments

10:38 pm

(no subject)

- 8 comments

10:42 pm

(no subject)

- 5 comments

10:49 pm

(no subject)

- 4 comments
Tags:

29th
01:37 pm

(no subject)

- 1 comment

08:03 pm

(no subject)

- 2 comments

Expand Cut Tags

No cut tags